KAKO POTEKA?

Pri svojem delu uporabljam načela integrativne psihoterapije, ki povezuje znanja iz različnih psihoterapevtskih smeri in pristopov (transakcijsko analizo, sodobno psihoanalitično terapijo, kognitivno-vedenjsko terapijo, gestalt terapijo in druge usmeritve), ter jih prilagajam posameziku.

Lepota in moč integrativne psihoterapije sta ravno v celostnem pristopu, zato delam na čustvenem, vedenjskem, miselnem in telesnem nivoju, pri čemer se upoštevata tudi socialna in duhovna dimenzija posameznika. Svoje delo dopolnjujem tudi z elementi čuječnosti (močno in učinkovito orodje za osebnostno rast in psihološko spoprijemanje s težavami) ter z izjemno učinkovito psihoterapevtsko metodo Brainspotting. Brainspotting je nova metoda v psihoterapiji, s katero predelujemo boleče  travmatske vsebine, potlačene spomine in občutke, do katerih včasih s pogovorno terapijo ne moremo, ker so shranjeni v našem telesu oz. »zamrznjeni« v globokih strukturah možganov (subkorteks) in razdiralno vplivajo na naše življenje. Zaradi globin, ki jih metoda doseže, se omogoči zdravljenje široke palete psiholoških in telesnih simptomov, s čimer se odpre prostor za razvoj lastnih, pogosto skritih potencialov.

S klientom tako preko različnih psihoterapevtskih metod in tehnik v varnem okolju skupaj raziskujeva njegov notranji svet: vzorce mišljenja, čustvovanja, telesnih odzivov in vedenj, ki ga ovirajo v življenju.
Zaupen odnos, ki ga gradiva, klienta opolnomoči, da se odpre, da svoje bolečine, strahove, želje, potrebe začuti, sočutno sprejme in zavzame do njih nov odnos.
V pristnejšem stiku s seboj in z drugimi, z boljšim razumevanjem sebe in občutkom lastne vrednosti zori v celovito osebnost, kar ga okrepi in opremi za ravnanje z novimi življenjskimi izzivi.