O MENI

Natalija Vukan

Sem mednarodno certificirana integrativna psihoterapevtka (CIIP)
Po osnovni izobrazbi sem univerzitetna diplomirana filozofinja, z bibliotekarsko in pedagoško-andragoško izobrazbo. Opravljen imam tudi napredni trening za učitelja čuječnosti, trening iz transakcijske analize TA 101, biblioterapije ter izobraževanje iz 1. in 2. stopnje iz metode Brainspotting. Prav tako sem zaključila specializirano izobraževanje iz psihoterapije globinske travme, njene predelave in integracije po metodi Aleceia ( “Aleceia” Method) pri Mariu C. Salvadorju.

Svoje znanje nenehno nadgrajujem s poglobljenim raziskovanjem ter udeležbo na domačih in mednarodnih konferencah.

Pri svojem delu sem zavezana načelom etičnega kodeksa SINTE (Slovensko društvo za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo), katere članica sem in SKZP ( Slovenska krovna zveza za psihoterapijo), zato pogovori potekajo v strogi zaupnosti.

Z družino živim v Murski Soboti.