DOMOV

V času hitrih sprememb in zahtevnega tempa življenja, najrazličnejših pritiskov družbe, skrbi za družino in dom ljudje radi pozabljamo nase, na svoje telo, dušo, srce. Še več – postali smo zelo zahtevni in neprizanesljivi. Od sebe terjamo le uspeh, velike dosežke in pozitivna čustva. Bolečini, žalosti, strahovom, negotovosti, stiskam se izogibamo, ker smo prepričani, da so znak naše šibkosti in da je z nami nekaj narobe. Skrčimo se na masko in pozabimo, kdo pravzaprav smo. Odtujimo se od svojih čustev, misli, telesa. Njihove govorice ne prepoznamo, ne razumemo, celo ne slišimo več. Postanemo si tuji, odtujeni in zato nezmožni vzpostaviti pristni stik s seboj in drugimi. To pa je tudi izvor psiholoških težav, kot so depresija, tesnoba, različni strahovi, nezadovoljstvo, občutek praznine, nespečnost, nizka samopodoba, težave v odnosih in drugo.

Da bi lahko razrešili naše težave, jih moramo najprej poimenovati, ozavestiti in sprejeti. Šele potem lahko te vsebine tudi predelamo. Ker ta proces ni enostaven, je dobro, da nam pri tem pomaga strokovno usposobljen psihoterapevt. Le-ta nam s svojim znanjem in toplino pomaga razumeti izvor naših stisk, ki nam preprečujejo živeti bolj pristno, spontano in kvalitetno življenje ter utirati pot iz njih.